• 2015 - 2024
  • 2015
 • 2005 - 2014
  • 2009
 • 1995 - 2004
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1996
  • 1995
 • 1985 - 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989

Chidori II – A so?

Read more
Podewil, Berlin (DE)
Set and Music: Hans Peter Kuhn
Choreography and dance: Junko Wada


Theaterhaus Stuttgart (DE)
ZKM Karlsruhe (DE)
Tanzwoche Dresden, Festspielhaus Hellgrau (DE)
menu-item-object-dance
https://hanspeterkuhn.com/dance/
Webdesigner Berlin